Pravidelné aktivity

 

Rozvrh hodín jeseň 2019

Pondelok
9:30 - 14:00Babyfit - skupinové cvičenia pre rodičov s deťmi do 3 rokov
17:00 - 18:00Pilates – Darinka Polášová
20.00 - 21:30Spoločenský tanec - Radko a Sandy
Utorok
9:30 - 14:00Babyfit - skupinové cvičenia pre rodičov s deťmi do 3 rokov
18:00 - 19:30Jóga – Matej Štepita
20:00 - 21:30Spoločenský tanec - Radko a Sandy
Streda
9:30 - 14:00Babyfit - skupinové cvičenia pre rodičov s deťmi do 3 rokov
15:00 - 17:00Babyfit - Poradňa vývinového pohybu
17:30 - 18:30Pilates – Darinka Polášová
18:45 - 20:45Jóga – Matej Štepita
Štvrtok
9:30 - 16:00Babyfit - skupinové cvičenia pre rodičov s deťmi do 3 rokov
18:00 - 19:30Babyfit - Cvičenie na vyváženie tela a mysle s Ankou
Piatok
9:30 - 14:00Babyfit - skupinové cvičenia pre rodičov s deťmi do 3 rokov
Nedeľa
18:30 - 20:00Jóga – Matej Štepita

Kontakty:
Babyfit: www.babyfit.sk Angelika Kováčová 0905 521 925
Poradňa vývinového pohybu www.babyfit.sk Marta Ollé 0905 610 255
Joga pre dospelých: www.jogapremena.net Matej Štepita 0903 692 500
Pilates: Darina Polášová 0903 439 523
Spoločenský tanec: facebook.com/spolocensketance Radoslav Bohman 0905 631 300
Cvičenie na vyváženie tela a mysle: www.babyfit.sk Anka Sedlačková 0905 713 314